Przetargi

Aktualne


15.01.2018
Odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Master" Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11 poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej

dokumenty do pobrania...

oraz rowu otwartego z wylotem do rzeki Gostyni, wraz z likwidacją istniejącego tymczasowego odprowadzenia wód deszczowych do rowu awaryjnego oczyszczalni ścieków.” Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz oferty Formularz oferty – zestawienie kosztów Oświadczenie Wzór umowy Dokumentacja projektowa


12.01.2018
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu „śmieciarka” małogabarytowa

dokumenty do pobrania...

2017 rok / Aktualne

02.10.2017
Zapytanie ofertowe na Wykonanie instalacji wentylacyjno - suszącej w boksach na paliwo RDF

dokumenty do pobrania...

Wykonanie instalacji wentylacyjno - suszącej w boksach na paliwo RDF
w ramach przedsięwzięcia pn.
„Rozbudowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach w zakresie dodatkowych możliwości przerobowych instalacji do selektywnie zbieranych odpadów zielonych oraz poprawy jakości paliwa alternatywnego.”
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z formularzem ofertowym Wzór umowy Projekt wykonawczy – wentylacji pomieszczeń RDF Rysunek szczegółowy

Archiwum

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010