Przetargi

Aktualne


04.04.2018
Doposażenie uzupełniające linii technologicznej sortownia odpadów komunalnych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych przy ul. Lokalna 11 w Tychach

dokumenty do pobrania...


07.03.2018
Dostawa preparatu do redukcji siarkowodoru (H2S) w procesie fermentacji metanowej odpadów komunalnych.

dokumenty do pobrania...

2017 rok / Aktualne

02.10.2017
Zapytanie ofertowe na Wykonanie instalacji wentylacyjno - suszącej w boksach na paliwo RDF.

dokumenty do pobrania...

Wykonanie instalacji wentylacyjno - suszącej w boksach na paliwo RDF
w ramach przedsięwzięcia pn.
„Rozbudowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach w zakresie dodatkowych możliwości przerobowych instalacji do selektywnie zbieranych odpadów zielonych oraz poprawy jakości paliwa alternatywnego.”
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z formularzem ofertowym Wzór umowy Projekt wykonawczy – wentylacji pomieszczeń RDF Rysunek szczegółowy

Zrealizowane


15.01.2018
Odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Master

dokumenty do pobrania...


12.01.2018
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu „śmieciarka” małogabarytowa.

dokumenty do pobrania...

Archiwum

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010