Wywóz odpadów

Zajmujemy znaczącą pozycję na rynku usług komunalnych. Nasza dewiza to rzetelność, solidność i dbałość o czyste środowisko, co zaowocowało długoletnią współpracą z wieloma podmiotami gospodarczymi, osiedlami mieszkaniowymi, zakładami budżetowymi oraz klientami indywidualnymi. Obecnie Master obsługuje ponad 300 zakładów i instytucji oraz zasoby mieszkaniowe - 25 tys.mieszkańców. Spółka świadczy usługi wywozu odpadów komunalnych, gruzu budowlanego, odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych. Pragniemy zaoferować Państwu usługę wywozu odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów.

ZAMÓWIENIE KONTENERA:
tel. 32/ 70 70 106
tel. 32/ 70 70 107 - 108

Regulamin wywozu odpadów - na zlecenie

JEDNORAZOWE ZAMÓWIENIE KONTENERA:
W celu zamówienia kontenera prosimy o wypełnienie formularza on-line. Pola oznaczona gwiazdkami są obowiązkowe, niepoprawne dane lub ich brak uniemożliwią wysłanie formularza.

Formularz zamówienia kontenera


DZIERŻAWA KONTENERA:
Zamówienia w związku z deklaracjami składanymi w UM Tychy, zamówienia na dzierżawę pojemnika prosimy kierować na adres: dzierzawa@master.tychy.pl

Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług, optymalne terminy realizacji, rynkową cenę oraz profesjonalną obsługę. Odbiór surowców wykonujemy własnym transportem na podstawie stosownych licencji i zezwoleń. Posiadamy specjalistyczne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Pozwolenie na transport
Spółka posiada nowoczesne, specjalistyczne jednostki transportowe do wywozu odpadów komunalnych, min:

  • pierwszy w Polsce samochód specjalistyczny wyposażony w urządzenie do ważenia pojemników oraz w urządzenie do mycia.

  • samochód specjalistyczny do kompleksowego odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach: 110, 120, 240, 360, 550, 1100, KP 7

Zapewniamy swoim Klientom kompleksowość świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami w tym wywozu i unieszkodliwiania oraz obrotu surowcami wtórnymi.

PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do których każdy mieszkaniec miasta ( po okazaniu dowodu osobistego) ma możliwość we własnym zakresie i za darmo dostarczyć (poza ustalonym dla nieruchomości harmonogramem) odpady takie jak: papier, tekturę, metal, złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony samochodowe, itp. Poniżej lokalizacje na terenie 8 gmin wspólników:

Wiecej