Wywóz odpadów

Zajmujemy znaczącą pozycję na rynku usług komunalnych. Nasza dewiza to rzetelność, solidność i dbałość o czyste środowisko, co zaowocowało długoletnią współpracą z wieloma podmiotami gospodarczymi, osiedlami mieszkaniowymi, zakładami budżetowymi oraz klientami indywidualnymi. Obecnie Master obsługuje ponad 300 zakładów i instytucji oraz zasoby mieszkaniowe - 25 tys.mieszkańców. Spółka świadczy usługi wywozu odpadów komunalnych, gruzu budowlanego, odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych. Pragniemy zaoferować Państwu usługę wywozu odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów.

Regulamin wywozu odpadów - na zlecenie

ZAMÓWIENIE KONTENERA:
tel. (32) 70 70 107
tel. (32) 70 70 106 - 108

JEDNORAZOWE ZAMÓWIENIE KONTENERA:
W celu zamówienia kontenera prosimy o wypełnienie formularza on-line. Pola oznaczona gwiazdkami są obowiązkowe, niepoprawne dane lub ich brak uniemożliwią wysłanie formularza.

Formularz zamówienia kontenera


DZIERŻAWA KONTENERA:
Zamówienia w związku z deklaracjami składanymi w UM Tychy, zamówienia na dzierżawę pojemnika prosimy kierować na adres: dzierzawa@master.tychy.pl

Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług, optymalne terminy realizacji, rynkową cenę oraz profesjonalną obsługę. Odbiór surowców wykonujemy własnym transportem na podstawie stosownych licencji i zezwoleń.
Posiadamy specjalistyczne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Pozwolenie na transport
Spółka posiada nowoczesne, specjalistyczne jednostki transportowe do wywozu odpadów komunalnych, min:

  • pierwszy w Polsce samochód specjalistyczny wyposażony w urządzenie do ważenia pojemników oraz w urządzenie do mycia.

  • samochód specjalistyczny do kompleksowego odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach: 110, 120, 240, 360, 550, 1100, KP 7

Wywóz odpadów wspomagany jest przez systemem monitorowania pojazdów xTrack oparty na satelitarnym systemie lokalizacji GPS. Zapewniamy swoim Klientom kompleksowość świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami w tym wywozu i unieszkodliwiania oraz obrotu surowcami wtórnymi.