“Kampania Informacyjno-Edukacyjna {ekoJA-ekoTY-ekoMY}” – DZ tygodnik-21.02.2020 – materiał promocyjny

Kampania Informacyjno-Edukacyjna “ekoJA-ekoTY-ekoMY” na temat prawidłowej segregacji odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów BIO – kuchennych i zielonych…

Załączniki