“Kampania Informacyjno-Edukacyjna {ekoJA-ekoTY-eko-MY}” – Echo nr 6-13.02.2020 – materiał promocyjny

Kampania Informacyjno-Edukacyjna “ekoJA-ekoTY-eko-MY” na temat prawidłowego segregowania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów BIO – kuchennych i zielonych…

Załączniki