Aktualności

PSZOK TYCHY - informacja

29.03.2018

PSZOK – TYCHY
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Tychy

Uprzejmie informujemy mieszkańców, iż został zlikwidowany PSZOK przy ulicy Mikołowskiej w Tychach.

Jednocześnie informujemy, iż nadal działają dwa stacjonarne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do których każdy mieszkaniec miasta (po okazaniu dowodu osobistego) ma możliwość we własnym zakresie i za darmo (zgodnie z limitem określonym w Regulaminie) dostarczyć (poza ustalonym dla nieruchomości harmonogramem) odpady takie jak: papier, tekturę, metal, złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony samochodowe.

Regulamin, lokalizacje oraz informator dostarczanych odpadów dostępny jest na http://master.tychy.pl/lokalizacja-pszok-i82.pl.html

LOKALIZACJE PSZOK – TYCHY:

PSZOK - TYCHY, SERDECZNA
Tychy, ul. Serdeczna,
Urbanowice naprzeciw Firmy Boryszew S.A. Oddział Maflow
GODZINY OTWARCIA - TYCHY
Poniedziałek - piątek: 6.30 - 21.00
Sobota: 9.00 - 13.00

PSZOK - TYCHY, KATOWICKA
Tychy, ul. Katowicka,
obok oczyszczalni ścieków w dzielnicy Czułów
GODZINY OTWARCIA - TYCHY
Poniedziałek - piątek: 6.30 - 21.00
Sobota: 9.00 - 13.00