Cennik

CENNIK - PRZYJĘCIE ODPADÓW DO ZAGOSPODAROWANIA

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 04.01.2017r.:
CENNIK 2017

Uprzejmie informujemy, iż udział kosztów rekultywacji składowiska w 1 Mg odpadów przyjętych do składowania wynosi 5,30 zł.

Regulamin wywozu odpadów na zlecenie

KOSZT ZAMÓWIENIA KONTENERA (GRUZ, WIELKOGABARYTY)

ZAMÓWIENIE

CENA NETTO

KONTENER 4 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 7 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 23 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

400,00 zł - w granicach miasta TYCHY
500,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 10 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 30 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

400,00 zł - w granicach miasta TYCHY
500,00 zł - poza granicami miasta TYCHY

SUROWIEC

zgodnie z cennikiem uzależnionym od ilości odpadów - decyduje waga zakładu.

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 04.01.2017r.:

CENNIK 2017

Uprzejmie informujemy, iż udział kosztów rekultywacji składowiska w 1 Mg odpadów przyjętych do składowania wynosi 5,30 zł

ROZLICZENIE - faktura zostanie przesłana na adres wskazany na zamówieniu.

DZIERŻAWA KONTENERA:

W związku z deklaracjami składanymi w UM Tychy - TZUK - zamówienia na dzierżawę pojemnika oraz segregację prosimy kierować na adres: dzierzawa@master.tychy.pl

KOSZT DZIERŻAWY:

POJEMNIK/ KONTENER/ WOREK

CENA NETTO

POJEMNIK 120 L

4,00 zł

POJEMNIK 240 L

5,00 zł

POJEMNIK 1100 L

25,00 zł

KONTENER KP7

100,00 zł

WOREK DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

6,00 zł/ surowiec

WOREK DO ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

12,00 zł/ surowiec