KOMPO MASTER - 1

„KOMPO MASTER-1” – nowy produkt firmy MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach

Wysokiej jakości kompost do polepszenia gleb

W firmie MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o. trwają przygotowania do rozszerzenia oferty handlowej. Od wiosny przyszłego roku spółka zaproponuje rolnikom, ogrodnikom i działkowcom nowy, atrakcyjny produkt – wysokiej jakości kompost poprawiający jakość gleby „KOMPO MASTER-1”. Produkt wytwarzany będzie z selektywnie zbieranych zielonych odpadów komunalnych – trawy, gałęzi i liści.

22 sierpnia 2017 roku firma MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. otrzymała zgodę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie kompostu pn. „KOMPO MASTER-1” do obrotu. Produkcja kompostu z zielonych odpadów, to inicjatywa, która narodziła się w firmie MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach. Przygotowania do realizacji tego przedsięwzięcia rozpoczęły się w styczniu 2016 r. Poprzedziły je konsultacje z prof. Jackiem Dachem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Jak informuje Bartosz Gogol, główny technolog w firmie MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. - technologia produkcji kompostu jest nasza, a opracowaliśmy ją przy udziale naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ponadto firma MASTER przed rozpoczęciem produkcji kompostu otrzymała pozytywne opinie o spełnieniu parametrów jakościowych oraz przydatności do wskazanych celów wydane przez upoważnione jednostki, takie jak: Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Instytut Medycyny Wsi, Instytut Ogrodnictwa, Instytut Ochrony Środowiska. KOMPO MASTER-1 może być używany do poprawy właściwości fizycznych (struktura, pojemność wodna, przepuszczalność) i chemicznych (zasobność w materię organiczną) wszystkich rodzajów gleb o niskiej zasobności w materię organiczną, ubogich w potas. Warto zwrócić uwagę, iż będzie to nawóz uszlachetniający gleby bez żadnych domieszek, bezpieczny dla środowiska. Produkt podwyższa również zdolności retencyjne gleby (czyli zdolność gleby po pochłaniania i zatrzymywania wody), zwiększając odporność roślin na suszę.
Kompost oferowany przez firmę MASTER może być stosowany w uprawach roślin rolniczych i energetycznych na wszystkich rodzajach gleb, trawnikach i innych miejskich terenach zielonych, w tym stosowany do uprawy ozdobnych roślin rabatowych. Można go także wykorzystywać do rekultywacji zdegradowanych gruntów rolnych, a także do utrwalania skarp i nasypów przydrożnych, itp.
W chwili obecnej MASTER-Odpady i Energia Sp. z o. o. przygotowuje się do rozpoczęcia produkcji kompostu „KOMPO MASTER-1” na skalę przemysłową. Do sprzedaży „KOMPO MASTER-1” zostanie wprowadzony od kwietnia 2018 r. Spółka Master planuje, iż rocznie wyprodukuje się go od czterech do pięciu tysięcy ton – w zależności o ilości dostarczanych odpadów, a sezon na wytwarzanie kompostu będzie trwał przez kilka miesięcy w roku – od kwietnia do listopada.

DECYZJA NR G-678/17 z dnia 22.08.2017r. - "KOMPO MASTER-1"
KOMPO MASTER-1 DECYZJA