Aktualności

Akcja informacyjna pn. „Łatwy dojazd – czysta okolica”

15.03.2023

Uprzejmie informujemy, iż MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach realizuje akcję informacyjną pn. „Łatwy dojazd – czysta okolica” skierowaną do mieszkańców tyskich dzielnic, w szczególności jednak do właścicieli nieprawidłowo zaparkowanych samochodów osobowych, które utrudniają pracę – odbiór odpadów m.in. spod altan śmietnikowych przez samochody specjalistyczne typu śmieciarka.
Nieprawidłowo zaparkowane samochody przy altanach śmietnikowych to spory problem dla pracowników firm wywozowych odbierających odpady – szczególnie z budynków wielorodzinnych. Często zdarza się, że niektórzy mieszkańcy zastawiają samochodami dojazd do pojemników i altan pomimo ustawionych zakazów parkowania. Pracownicy firm wywozowych muszą w takiej sytuacji sami przeciągnąć ciężkie pojemniki z odpadami do znacznie oddalonej śmieciarki.
Pomimo wielu akcji informujących o tym problemie, pracownicy firm wywozowych odbierających odpady komunalne nadal zmagają się z trudnościami.
W związku z powyższym zrealizowana została „ulotka informacyjna”:
• WERSJA nr 1 – przekazana kierowcom samochodów odbierających odpady w celu zamieszczania za wycieraczkami samochodów osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego parkowania.
• WERSJA nr 2 – przesłana do Spółdzielni Mieszkaniowych, w celu oznakowania altan śmietnikowych, w miejscach widocznych dla osób parkujących samochody osobowe.

Akcja informacyjna pn. „Łatwy dojazd – czysta okolica” została zaakceptowana przez Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Tychy, jak również tyskie Spółdzielnie Mieszkaniowe.

W tym miejscu zwracamy się z prośbą do mieszkańców miasta Tychy dotyczącą właściwego parkowania samochodów osobowych. Niewątpliwie ułatwi to samochodom specjalistycznym typu śmieciarka dojazd do altan śmietnikowych zlokalizowanych na terenie spółdzielni i tym samym możliwy będzie odbiór odpadów zgromadzonych w miejscu do tego wskazanym.

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.