Zamówienie kontenera

JEDNORAZOWE ZAMÓWIENIE KONTENERA:

W celu zamówienia kontenera prosimy o wypełnienie formularza on-line.
Pola oznaczona gwiazdkami są obowiązkowe, niepoprawne dane lub ich brak uniemożliwią wysłanie formularza.

WAŻNE:
Na całkowity koszt usługi ZAMÓWIENIA KONTENERA składają się:
koszt jednorazowego podstawienia kontenera oraz koszt zagospodarowania odpadów znajdujących się w kontenerze
zgodnie z klasyfikacją oraz cennikiem składowania odpadów.

Formularz zamówienia kontenera


REGULAMIN WYWOZU ODPADÓW NA ZLECENIE - 01.09.2022

KOSZT ZAMÓWIENIA KONTENERA:

TRANSPORT KONTENERA

CENA NETTO:

CENA BRUTTO:

KONTENER 4 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł netto - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł netto - poza granicami miasta TYCHY

270,00 zł brutto - w granicach miasta TYCHY
324,00 zł brutto - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 7 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł netto - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł netto - poza granicami miasta TYCHY

270,00 zł brutto - w granicach miasta TYCHY
324,00 zł brutto - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 20 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

400,00 zł netto - w granicach miasta TYCHY
500,00 zł netto - poza granicami miasta TYCHY

432,00 zł brutto - w granicach miasta TYCHY
540,00 zł brutto- poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 10 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł netto - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł netto - poza granicami miasta TYCHY

270,00 zł brutto - w granicach miasta TYCHY
324,00 zł brutto - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 30 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

400,00 zł netto - w granicach miasta TYCHY
500,00 zł netto - poza granicami miasta TYCHY

432,00 zł brutto - w granicach miasta TYCHY
540,00 zł brutto - poza granicami miasta TYCHY

PRZYJĘCIE ODPADÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KONTENERZE DO ZAGOSPODAROWANIA
zgodnie z cennikiem
- decyduje waga zakładu:

CENNIK - ROK 2024:
CENNIK - przyjęcie odpadów na 2024 r. - zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 132/2023 z 20 grudnia 2023r.

Uprzejmie informujemy, iż udział kosztów rekultywacji składowiska w 1 Mg odpadów przyjętych do składowania wynosi 5,84 zł.

ŚWIADCZENIE USŁUG ZAMIATANIA ULIC – OFERTA MASTER

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. informuje, iż jest w posiadaniu sprzętu zamiatającego, zarówno spalinowego jak i elektrycznego.
W związku z powyższym wykonuje usługi mechanicznego zamiatania ulic, dróg (wewnętrznych, osiedlowych), placów, terenów zakładowych, parkingów (naziemnych, podziemnych), oraz hali (produkcyjnych, magazynowych) itp. Wyżej wymienione usługi oferowane są na terenie miasta Tychy oraz gmin ościennych.
Ponadto, możliwa jest utylizacja odpadu powstałego w wyniku zamiatania z zachowaniem obowiązujących przepisów.
Zachęcamy do kontaktu - szczegółowe informacje: Dział Logistyki pod numerem telefonu +48 32 70 70 112.
Regulamin usług zamiatania mechanicznego na zlecenie

ROZLICZENIE - faktura zostanie przesłana na adres wskazany na zamówieniu.

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

Szanowni Państwo od 1 stycznia 2020 roku uruchomiona została usługa elektronicznego przesyłania faktur.
W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania faktur drogą elektroniczną, prosimy o podpisanie stosownego oświadczenia zamieszczonego poniżej i przesłanie w formie pisemnej na adres:
MASTER – ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy
lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: faktury@master.tychy.pl
Plik do pobrania:
OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR przesyłanych drogą elektroniczną