Składowisko odpadów-ZAKŁAD

W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego składowisko odpadów komunalnych w Tychach zostało wpisane, jako składowisko o znaczeniu regionalnym. Ponadto składowisko jako jedno z pierwszych w województwie śląskim uzyskało Pozwolenie Zintegrowane.

Pozwolenie zintegrowane 2014
DECYZJA 892/OS/2016
DECYZJA NR 412/OS/2017

Składowisko odpadów komunalnych jest zlokalizowane w południowo-wschodniej części miasta Tychy, w dzielnicy Urbanowice, stanowi własność MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. Zajmuje powierzchnię całkowitą 12,7 ha. Od strony zachodniej graniczy ze starym zrekultywowanym wysypiskiem odpadów eksploatowanym w latach 1987-1994 wraz z zadrzewionym pasem ochronnym. Stanowi element składowy nowoczesnego Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Ponadto graniczy z terenem Miejskiej Oczyszczalni Ścieków i zabudowaniami zakładów usługowych Strefy Ekonomicznej Miasta Tychy. Od strony wschodniej i południowej teren składowiska otoczony jest lasem, a od północy przylega do linii kolejowej relacji Tychy - Lędziny.
Jest to obiekt spełniający wszystkie wymagania z zakresu ochrony środowiska. Po rozbudowie w roku 2004 o nową kwaterę, składowisko zajmuje obecnie powierzchnię 8,5 ha, ma pojemność 1475898 m3 i składa się z dwóch kwater.

ZAKŁAD KOMPLEKSOWEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYCHACH
Składowisko odpadów

W listopadzie 2014 roku Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. uruchomiło Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Wykorzystano w nim najnowsze dostępne technologie stosowane obecnie w Europie i na świecie, przez co jest to jeden z najnowocześniejszych w pełni zautomatyzowanych zakładów biologiczno - mechanicznego przetwarzania odpadów. Spośród wciąż niewielu projektów w obszarze gospodarki odpadami zdecydowanie wyróżnia się on kompleksowością, nowoczesnością i elastycznością zastosowanych rozwiązań. Zakład kompleksowo zagospodaruje wszystkie odpady pochodzące od mieszkańca, w tym odpady komunalne zmieszane, budowlane, wielkogabarytowe, selektywne i zielone. Poszczególne rodzaje odpadów wykorzystywane są do produkcji surowców recyklingowych, paliw alternatywnych, odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej oraz innych produktów.