Opis projektu

Opis projektu
ZAKŁAD ZARZĄDZANY PRZEZ MASTER - ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O. W TYCHACH

W listopadzie 2014 roku Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. uruchomiło Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Wykorzystano w nim najnowsze dostępne technologie stosowane obecnie w Europie i na świecie, przez co jest to jeden z najnowocześniejszych w pełni zautomatyzowanych zakładów biologiczno - mechanicznego przetwarzania odpadów.

Pomysł realizacji inwestycji powstał w 2004 roku. Następnie opracowano szczegółową koncepcję całego przedsięwzięcia, wzorując się na najlepszych rozwiązaniach. Wniosek o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach" trafił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku. W listopadzie 2010 roku została przyznana unijna dotacja, a kilka miesięcy później spółka ogłosiła przetarg. Wygrała go firma Strabag Polska, która ma ponad 170 lat tradycji. Inwestycja została zrealizowana w formule „projektuj i buduj”. Umowa inwestora z wykonawcą podpisana została pod koniec listopada 2011 roku. Na zaprojektowanie i zbudowanie zakładu firma miała 36 miesięcy. Proces inwestycyjny zakończył się pod koniec 2014 r., w dniu 24.11.2014 r. zakład został przekazany do eksploatacji.

Budowa zakładu w Tychach kosztowała prawie 134 mln zł, z czego ponad 69 mln zł to dotacja unijna, a 23 mln zł - pożyczka preferencyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainwestowane środki własne gmin – udziałowców w spółce MASTER wyniosły 17,7 mln zł.

Zakład biologiczno–mechanicznego unieszkodliwiania odpadów zajmuje zaledwie 3,5 ha i składa się z części mechanicznej, biologicznej oraz obiektów towarzyszących, niezbędnych dla funkcjonowania zakładu. Jest on w pełni zmechanizowany – wybudowane zostały nowoczesne ciągi technologiczne z szeroką gamą separatorów balistycznych oraz optoelektronicznych. Nowatorskim rozwiązaniem jest instalacja do suchej fermentacji frakcji organicznej.
Założeniem przy budowie zakładu było zamknięcie łańcucha gospodarowania odpadami: wytwarzanie, redukcja ilości wytworzonych odpadów, zawrócenie produktów gospodarowania odpadami do gospodarki i utylizacja odpadów resztkowych.
Zakład spełnia już w chwili obecnej docelowe normy w zakresie poziomów odzysku odpadów, tzn. odzyskuje znacznie ponad 50% makulatury, tworzyw, szkła, metali, 70% materiałów budowlanych oraz redukuje tzw. frakcję biodegradowalną kierowaną do składowania o ponad 65%. Co więcej zastosowane w zakładzie technologie pozwalają nie tylko wytwarzać jak w innych zakładach surowce recyklingowe, czy kompost z odpadów, ale również pozwalają na wytwarzanie paliwa alternatywnego w postaci biogazu, czyli odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej, które wykorzystywane są na potrzeby zakładu.

Zakład zarządzany przez MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach obsługuje prawie 200 tysięcy mieszkańców z 5 miast i 4 gmin powiatu. Jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Polsce. Spośród wciąż niewielu projektów w obszarze gospodarki odpadami zdecydowanie wyróżnia się on kompleksowością, nowoczesnością i elastycznością zastosowanych rozwiązań. Uruchomienie w Tychach nowoczesnego zakładu biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów, oznacza również dla lokalnego rynku nowe miejsca pracy.