Zamówienie kontenera

JEDNORAZOWE ZAMÓWIENIE KONTENERA:

W celu zamówienia kontenera prosimy o wypełnienie formularza on-line.
Pola oznaczona gwiazdkami są obowiązkowe, niepoprawne dane lub ich brak uniemożliwią wysłanie formularza.

WAŻNE:
Na całkowity koszt usługi ZAMÓWIENIA KONTENERA składają się:
koszt jednorazowego podstawienia kontenera oraz koszt zagospodarowania odpadów znajdujących się w kontenerze
zgodnie z klasyfikacją oraz cennikiem składowania odpadów.

Formularz zamówienia kontenera


REGULAMIN WYWOZU ODPADÓW NA ZLECENIE - 01.09.2022

KOSZT ZAMÓWIENIA KONTENERA:

TRANSPORT KONTENERA

CENA NETTO:

CENA BRUTTO:

KONTENER 4 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł netto - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł netto - poza granicami miasta TYCHY

270,00 zł brutto - w granicach miasta TYCHY
324,00 zł brutto - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 7 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł netto - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł netto - poza granicami miasta TYCHY

270,00 zł brutto - w granicach miasta TYCHY
324,00 zł brutto - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 20 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

400,00 zł netto - w granicach miasta TYCHY
500,00 zł netto - poza granicami miasta TYCHY

432,00 zł brutto - w granicach miasta TYCHY
540,00 zł brutto- poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 10 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

250,00 zł netto - w granicach miasta TYCHY
300,00 zł netto - poza granicami miasta TYCHY

270,00 zł brutto - w granicach miasta TYCHY
324,00 zł brutto - poza granicami miasta TYCHY

KONTENER 30 m3
PODSTAWIENIE (max okres 14 dni), ODEBRANIE

400,00 zł netto - w granicach miasta TYCHY
500,00 zł netto - poza granicami miasta TYCHY

432,00 zł brutto - w granicach miasta TYCHY
540,00 zł brutto - poza granicami miasta TYCHY

PRZYJĘCIE ODPADÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KONTENERZE DO ZAGOSPODAROWANIA
zgodnie z cennikiem
- decyduje waga zakładu:

CENNIK - ROK 2024:
CENNIK - przyjęcie odpadów na 2024 r. - zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 132/2023 z 20 grudnia 2023r.

Uprzejmie informujemy, iż udział kosztów rekultywacji składowiska w 1 Mg odpadów przyjętych do składowania wynosi 5,84 zł.

ROZLICZENIE - faktura zostanie przesłana na adres wskazany na zamówieniu.

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

Szanowni Państwo od 1 stycznia 2020 roku uruchomiona została usługa elektronicznego przesyłania faktur.
W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania faktur drogą elektroniczną, prosimy o podpisanie stosownego oświadczenia zamieszczonego poniżej i przesłanie w formie pisemnej na adres:
MASTER – ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy
lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: faktury@master.tychy.pl
Plik do pobrania:
OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR przesyłanych drogą elektroniczną