Dane kontaktowe

MASTER - ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11
43-100 Tychy
woj. śląskie
Telefon: +48 (32) 70 70 103
Faks: +48 (32) 70 70 104

Biuro Zarządu - Sekretariat:
e-mail: biuro@master.tychy.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Kontakt:
MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o.
ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy
e-mail: iodo@master.tychy.pl
Telefon: +48 609 235 575

LOGISTYKA:
tel.+48 (32) 70 70 107

ZAMÓWIENIE KONTENERA:
Tel. +48 (32) 70 70 106 / 107 / 108
Faks: +48 (32) 70 70 104
WIĘCEJ:
https://www.master.tychy.pl/zamowienie-kontenera-i57.pl.html

Wywóz odpadów

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

DOJAZD:
http://www.master.tychy.pl/dojazd-i207.pl.html

LOKALIZACJA PSZOK:
http://www.master.tychy.pl/lokalizacja-pszok-i82.pl.html

GODZINY OTWARCIA:

Zarząd Spółki, ul. Lokalna 11, TYCHY
od poniedziałku do piątku - 7.30 - 15.30

Zakład zagospodarowania odpadów
zarządzany przez MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o.:
ul. Lokalna 11, TYCHY
od poniedziałku do piątku - 6.00 - 21.00
soboty - nieczynne

Konto bankowe:
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ KATOWICE
66 1540 1128 2001 7043 4977 0004

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego:
Sąd Rejonowy w Katowicach - Wydział VIII
Gospodarczo-Rejestrowy KRS 0000078561

NIP: 646-23-47-267

Regon: 273854704

BDO 000000421

Kapitał zakładowy: 10 587 500,00 PLN

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o, ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
mail.: iodo@master.tychy.pl, telefon: +48 (32) 70 70 103,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące zamówienie,
5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych osobowych prawa: dostępu do treści danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6)ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych znajduje się pod linkiem: https://master.tychy.pl/rodo-i362.pl.html

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.