CENNIK-przyjęcie odpadów do zagospodarowania

CENNIK-PRZYJĘCIE ODPADÓW DO ZAGOSPODAROWANIA W ZAKŁADZIE ZARZĄDZANYM PRZEZ MASTER-ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O. W TYCHACH, UL. LOKALNA 11:

PRZYJĘCIE
ODPADÓW DO ZAGOSPODAROWANIA

zgodnie z cennikiem
- decyduje waga zakładu

CENNIK - ROK 2024:
CENNIK - przyjęcie odpadów na 2024 r. - zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 132/2023 z 20 grudnia 2023r.

Uprzejmie informujemy, iż udział kosztów rekultywacji składowiska
w 1 Mg [tonie] odpadów przyjętych do składowania wynosi 5,84 zł.

ROZLICZENIE - faktura zostanie przesłana na adres wskazany na zamówieniu.

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

W 2020 r. uruchomiona została usługa elektronicznego przesyłania faktur. W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania faktur drogą elektroniczną, prosimy o podpisanie stosownego oświadczenia zamieszczonego obok i przesłanie w formie pisemnej na adres:
MASTER – ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o.,
ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy
lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: faktury@master.tychy.pl

Plik do pobrania:
OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR przesyłanych drogą elektroniczną