ISO 14001, ISO 9001, EMAS

Spółka MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach działając w warunkach rynkowych uważa za kluczowe spełnianie wymagań dotyczących jakości gospodarowania odpadami, wykonywanego w zgodzie z ustawodawstwem środowiskowym, dlatego Zarząd Spółki
podjął decyzję o opracowaniu i wdrożeniu:
- systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001,
- systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001,
a także Krajowego Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS.

CERTYFIKAT ISO - ważny od 07.12.2020 - 06.12.2023

Polityka Jakości i Zarządzania Środowiskowego EMAS - 2021

Deklaracja Środowiskowa EMAS wydanie XIV - 2021

GDOŚ-wpis do rejestru EMAS

MASTER wyróżniony z okazji 20-lecia EMAS:
http://www.master.tychy.pl/master-wyrozniony-z-okazji-20-lecia-emas-n204.pl.html

MASTER WYRÓŻNIONY podczas konferencji COP24 - EMAS - 14.12.2018r.:
https://www.master.tychy.pl/master-wyrozniony-podczas-konferencji-cop24-emas-n585.pl.html