ISO 14001, ISO 9001, EMAS

Spółka MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach działając w warunkach rynkowych uważa za kluczowe spełnianie wymagań dotyczących jakości gospodarowania odpadami, wykonywanego w zgodzie z ustawodawstwem środowiskowym, dlatego Zarząd Spółki
podjął decyzję o opracowaniu i wdrożeniu:
- systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001,
- systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001,
a także Krajowego Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS.

Certyfikat ISO od 07.12.2023 do 06.12.2026

EMAS_2023_M

Polityka Jakości, Zarządzania Środowiskowego i EMAS - Wydanie VIII z dn.24.08.2023 r.

GDOŚ-wpis do rejestru EMAS