O firmie

O firmie

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach jest nowoczesnym, spełniającym najwyższe wymagania Klientów przedsiębiorstwem, wykonującym kompleksowe usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Spółka specjalizuje się w wywozie odpadów, unieszkodliwianiu, selektywnej zbiórce oraz energetyce odnawialnej. Master zapewnia swoim Klientom kompleksowość świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami i obrotu surowcami wtórnymi, polegającą na zagospodarowaniu wytwarzanych odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie:
- wywozu odpadów komunalnych,
- zagospodarowania odpadów,
- selektywnej zbiórki odpadów,
- zbiórki odpadów niebezpiecznych,
- paliw alternatywnych,
- wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu wysypiskowego OZE,
- prowadzenia edukacji ekologicznej - min. organizacja Festiwalu Ekologicznego "EKO-MASTER" w Tychach.

O firmie

MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług, optymalne terminy realizacji, rynkową cenę oraz profesjonalną obsługę Klienta. Odbiór surowców wykonywany jest własnym transportem na podstawie stosownych licencji i zezwoleń. Spółka posiada specjalistyczne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Mając na uwadze dążenie do zapewnienia świadczenia usług o najwyższym standardzie Spółka wdrożyła:
- system zarządzania jakością ISO 9001,
- system zarządzania środowiskowego ISO 14001,

a także Krajowy System Ekozarządzania i Audytu EMAS oparte o wymagania międzynarodowych norm.Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają uzyskane liczne nagrody i wyróżnienia.

https://www.master.tychy.pl/iso-14001-iso-9001-emas-i442.pl.html