d) w zakresie dostawy i instalacji nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego

ROZBUDOWA MZKZOK – 2020 ROK

CELEM ZADANIA JEST ZAKUP MOBILNEGO ROZDRABNIACZA WOLNOOBROTOWEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZETWARZANIE ODPADU >340 MM.

d) w zakresie dostawy i instalacji nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego

Dokładny opis stanu przewidywanego: wybranej technologii i proponowanych rozwiązań oraz obiektów wchodzących w skład zadania i ich charakterystyki technicznej

W ramach zadania przewiduje się:
Zakup mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego Doppstadt DW3060 , umożliwiającego rozdrabnianie wielkogabarytowych ścinek gumy, rury PE, polietylenowe zlepy itp., w ilości ok. 400 Mg materiału miesięcznie.
Zakup nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego pozwoli na skuteczne przetwarzanie w/w materiałów oraz uzyskanie ziarnistości pozwalającej na uzyskanie wysokiej przepustowości nawet do 12 Mg/h podczas mielenia na rozdrabniaczu końcowym Lindner HP2200.

Przewidywany efekt ekologiczny:
Umożliwienie przetworzenia 4800 Mg/rok odpadów o gabarycie > 340mm.

d) w zakresie dostawy i instalacji nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego d) w zakresie dostawy i instalacji nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego d) w zakresie dostawy i instalacji nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego d) w zakresie dostawy i instalacji nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego