Aktualności

„Ekologiczna maszyna/ ekologiczny robot”

23.04.2024

Organizatorem konkursu jest: Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi, im. J. III Sobieskiego w Tychach. Przedszkole nr 9  im. Pluszowego Misia w Tychach;

Konkurs objęty jest: HONOROWYM PATRONATEM PREZESA FUNDACJI NA RZECZ EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII (FEWE), ul. Rymera 3/4 Katowice oraz PATRONATEM MASTER – ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o. Tychy, ul. Lokalna 11

Regulamin Konkursu Robot