Aktualności

KONFERENCJA PN. „ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – dążenie do osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu” - 15.06.2022 r.

15.06.2022

W dniu 15.06.2022 r. Spółka MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach zorganizowała kolejną z cyklu konferencji, dotyczących wypracowania ujednoliconego systemu gospodarki odpadami poprzez osiągnięcie właściwych poziomów odzysku odpadów pn. „ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – dążenie do osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu”.
W konferencji brali udział przedstawiciele Wydziałów Gospodarki Odpadami Urzędów Gmin – udziałowców Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.: Tychy, Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin, Kobiór, Wyry i Łaziska Górne. W spotkaniu uczestniczył osobiście Prezydent Miasta Tychy, Pan Andrzej Dziuba.

Podczas spotkania poruszony został temat pn. „Segregacja odpadów „u źródła”, jako szansa na osiąganie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych”. Przewodnią ideą spotkania było omówienie czekających w niedalekiej przyszłości możliwych, potencjalnych sankcji dla gmin, które nie uzyskają poziomów recyklingu w roku 2022 i w latach następnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również wskazane zostały rzeczywiste rozwiązania do zastosowania w gospodarce odpadami komunalnymi. Głównym prelegentem był przedstawiciel Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Pan Bogdan Pasko, będący ekspertem w zakresie sprawozdawczości gmin dot. gospodarki odpadami.

Realizacja niniejszej konferencji jest wynikiem planowanych zmian w ustawie o odpadach, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmian w sposobie rozliczania gmin z gospodarowania odpadami komunalnymi. Współpraca w tym zakresie jest konieczna i szczególnie wskazana, aby osiągnąć żądane efekty ekologiczne. Organizacja konferencji, które Spółka Master organizuje cyklicznie pozwala przygotować wszystkich do wdrożenia optymalnych rozwiązań.

Podsumowanie konferencji - art. TT nr 25/761