Aktualności

Nie pal choinką w piecu - co z nią zrobić?

07.01.2019

Nie pal choinką w piecu - należy unikać palenia drewnem drzew iglastych oraz świeżym drewnem - czyli poświątecznymi choinkami!

Jeżeli nadal nie wiedzą Państwo gdzie pozbyć się choinki, Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. przypomina:

  • w przypadku zabudowy wielorodzinnej - firma wywozowa odbiera je z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w terminach wynikających z harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych.

  • choinki można przekazać do jednego z PSZOK-ów w mieście – Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – ich lokalizacje znajdują się na stronie: http://www.master.tychy.pl/lokalizacja-pszok-i82.pl.html

Przypominamy, iż drzewek nie należy wrzucać do pojemników na odpady komunalne, lecz przekazać je do PSZOK lub pozostawić w wyznaczonym przez zarządcę nieruchomości lub spółdzielnię miejscu składowania odpadów.

Informacja dotycząca sposobu odbioru poświątecznych choinek pojawiła się również:

NA STRONIE UM TYCHY:
http://umtychy.pl/artykul/5473/co-zrobic-z-choinka-po-swietach

W TELEWIZJI TVS:
https://tvs.pl/informacje/zegnaj-choinko-czyli-co-zrobic-ze-swiatecznym-drzewkiem-po-swietach/