Aktualności

Nie pal choinką w piecu! - co z nią zrobić ?

08.01.2021

Nie pal choinką w piecu - należy unikać palenia drewnem drzew iglastych oraz świeżym drewnem - czyli poświątecznymi choinkami!

Jeżeli nadal nie wiedzą Państwo gdzie pozbyć się choinki, Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. przypomina:

  • w przypadku zabudowy wielorodzinnej - firma wywozowa odbiera je z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w terminach wynikających z harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych (odbiór w ramach cotygodniowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych).

  • w przypadku zabudowy jednorodzinnej i również mieszkańców bloków - choinki można przekazać do jednego z PSZOK-ów w mieście – Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – ich lokalizacje znajdują się na stronie:
    http://www.master.tychy.pl/lokalizacja-pszok-i82.pl.html

Przypominamy, iż drzewek nie należy wrzucać do pojemników na odpady komunalne, lecz przekazać je do PSZOK lub pozostawić w wyznaczonym przez zarządcę nieruchomości lub spółdzielnię miejscu składowania odpadów.