Aktualności

Porozumienie o współpracy - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków

29.01.2018

Informujemy, iż zostało zawarte "Porozumienie o współpracy" pomiędzy Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH a firmą Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. z Tychów.
Umowa jest deklaracją współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i inicjowania prac naukowo-badawczych, mających na celu usprawnienie procesów technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz umożliwia podjęcie praktyk lub staży przez studentów i absolwentów WGiG AGH w MASTER.
W imieniu AGH Porozumienie podpisał prof. dr hab. inż. Marek Cała – Dziekan, natomiast firmę MASTER reprezentowali mgr Mieczysław Podmokły, Prezes Zarządu i dr inż. Krzysztof Setlak, Wiceprezes Zarządu.

Porozumienie przewiduje w ramach współpracy prowadzenie następujących działań:
- inicjowanie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań AGH i MASTER,
- uruchamianie i realizowanie projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
- podejmowanie indywidualnych i wspólnych starań o pozyskanie funduszy z krajowych i europejskich źródeł finansowania na realizację tych przedsięwziąć,
- promocję współpracy pomiędzy AGH i MASTER,
- organizację wspólnych spotkań informacyjnych, seminariów i warsztatów promujących profil kształcenia odpowiadający oczekiwaniom MASTER,
- organizację praktyk dla studentów w ramach wspólnie ralizowanych projektów,
- inne wspólne działania mające na celu rozwój nauki i technologii, w tym również organizację konferencji,
- realizację zleceń dla sektora prywatnego i instytucji w obszarach, w których specjalizuje się zarówno AGH, jak również MASTER.

WIĘCEJ: http://www.gorn.agh.edu.pl/Aktualnosci/Aktualnosci/1516576130#&slider1=9