Praca

Praca w nowoczesnym zakładzie unieszkodliwiania odpadów

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o. o. zaprasza do składania CV kandydatów na stanowisko "SORTOWACZ" w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• odbiór odpadów i przedmiotów dostarczanych przez mieszkańców na teren PSZOK,
• prowadzenie dokumentacji przyjęcia odpadów,
• obsługa wagi najazdowej,
• pomoc w czynnościach załadunkowych,
• utrzymanie porządku i czystości w miejscu pracy,
• utrzymanie porządku i czystości w miejscach odbioru odpadów,
• utrzymanie kontenerów i pojemników w należytym stanie,
• mile widziane prawo jazy.

ZAPEWNIAMY:
• stałą pracę na umowę o pracę,
• pełny pakiet świadczeń socjalnych,
• terminową wypłatę wynagrodzenia.

Aplikacje prosimy składać w siedzibie spółki
ul. Lokalna 11, Tychy
tel.: 32/70 70 158 / 112

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o. o. zaprasza do składania CV kandydatów na stanowisko : ładowacz w dziale wywozu

Nasze wymagania:
• Wykonywanie czynności wyładunkowych odbioru odpadów z miejsc wytwarzania oraz załadunkowych przedmiotów i odpadów.
• Pomoc w czynnościach załadunkowych przy wywozie nieczystości komunalnych.
• Dyspozycyjność (praca w systemie II zmianowym)
• Umiejętność pracy w grupie
• Zaangażowanie i dynamizm w działaniu
• Komunikatywność

ZAPEWNIAMY:
 - atrakcyjne wynagrodzenie,
 - stałą pracę na umowę o pracę,
 - pełny pakiet świadczeń socjalnych,
 - terminową wypłatę wynagrodzenia

MASTER Odpady i Energia Sp. z o. o. zaprasza do składania CV kandydatów na stanowisko : sortowacz w dziale produkcji i składowania.

Nasze wymagania:
• Praca przy linii produkcyjnej przy odzysku surowców wtórnych
• Dyspozycyjność (praca w systemie II zmianowym)
• Umiejętność pracy w grupie
• Zaangażowanie i dynamizm w działaniu
• Komunikatywność

ZAPEWNIAMY:
 - stałą pracę na umowę o pracę,
 - pełny pakiet świadczeń socjalnych,
 - terminową wypłatę wynagrodzenia

CV należy składać w siedzibie Spółki , ul. Lokalna 11, Tychy
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie, celem zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie oświadczenia:

„Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich pracodawca może żądać na podstawie art. 221 Kodeksu pracy. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy.”

Link zawierający klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy znajduje się pod adresem:

https://master.tychy.pl/rodo/Klauzula_informacyjna_dla_kandydatów_do_pracy.pdf