Praca

Praca w nowoczesnym zakładzie unieszkodliwiania odpadów

MASTER Odpady i Energia Sp. z o. o. zaprasza do składania CV kandydatów na stanowisko : Specjalista ds. inwestycji i remontów w dziale inwestycji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:
• Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie formalnego przygotowania oraz zakończenia inwestycji (sprawy własnościowe nieruchomości, pozwolenie na budowę, użytkowanie) rozliczenia inwestycji, odbiór inwestycji,
• Nadzór nad realizacją zadań w ramach ustawy prawo budowlane, zagospodarowania przestrzennego, prawo ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, geologiczne, wodne,
• Realizacja zadań w zakresie przygotowywania założeń rzeczowo-finansowych i planów inwestycyjnych,
• Bieżące monitorowanie przebiegu realizacji projektu (finansowego i merytorycznego) oraz działań związanych z realizacją harmonogramów i budżetowania projektu.

Charakterystyka pracy:
• Prace związane z inwestycjami, remontami poprzez przygotowywanie materiałów do postępowań budowalnych, (ustalenie zakresu robót, weryfikowanie kosztorysów, organizowanie i udział w komisjach przetargowych, odbioru robót, nadzorowanie inwestycji, rozliczanie umów i wykonywanie dokumentacji finansowego rozliczenia prac.
• Analiza dokumentacji remontowej i inwestycyjnej.

Wymagania:
 - wykształcenie techniczne, preferowane kierunki: budownictwo lub pokrewny,
 - minimum roczne doświadczenie na stanowisku w dziale inwestycji lub w pełnieniu funkcji przy realizacji inwestycji w zakresie budowlanym,
 - umiejętność analizy projektów, map projektowych i dokumentacji technicznej,
 - znajomość procesów inwestycyjnych w budownictwie w tym trybów i postępowań administracyjnych,
 - znajomość Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi,
 - umiejętność analizy kosztorysów,
 - umiejętność sporządzania harmonogramów prac,
 - odpowiedzialność i rzetelność,
 - samodzielność w rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych.

MASTER Odpady i Energia Sp. z o. o. zaprasza do składania CV kandydatów na stanowisko : ładowacz - sortowacz w dziale wywozu

Nasze wymagania:
• Wykonywanie czynności wyładunkowych odbioru odpadów z miejsc wytwarzania oraz załadunkowych przedmiotów i odpadów.
• Pomoc w czynnościach załadunkowych przy wywozie nieczystości komunalnych.
• Dyspozycyjność (praca w systemie II zmianowym)
• Umiejętność pracy w grupie
• Zaangażowanie i dynamizm w działaniu
• Komunikatywność

ZAPEWNIAMY:
 - atrakcyjne wynagrodzenie,
 - stałą pracę na umowę o pracę,
 - pełny pakiet świadczeń socjalnych,
 - terminową wypłatę wynagrodzenia

MASTER Odpady i Energia Sp. z o. o. zaprasza do składania CV kandydatów na stanowisko : sortowacz – ładowacz w dziale produkcji i składowania.

Nasze wymagania:
• Praca przy linii produkcyjnej przy odzysku surowców wtórnych
• Dyspozycyjność (praca w systemie II zmianowym)
• Umiejętność pracy w grupie
• Zaangażowanie i dynamizm w działaniu
• Komunikatywność

ZAPEWNIAMY:
 - stałą pracę na umowę o pracę,
 - pełny pakiet świadczeń socjalnych,
 - terminową wypłatę wynagrodzenia

MASTER Odpady i Energia Sp. z o. o. zaprasza do składania CV kandydatów na stanowisko : kierowca - ładowacz

Nasze wymagania:
• Prawo jazdy kategoria C, CE
• Dyspozycyjność (praca w systemie II zmianowym)
• Umiejętność pracy w grupie
• Zaangażowanie i dynamizm w działaniu
• Komunikatywność

CV należy składać w siedzibie Spółki , ul. Lokalna 11, Tychy
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie, celem zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie oświadczenia:

„Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich pracodawca może żądać na podstawie art. 221 Kodeksu pracy. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy.”

Link zawierający klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy znajduje się pod adresem:

https://master.tychy.pl/rodo/Klauzula_informacyjna_dla_kandydatów_do_pracy.pdf