ROZBUDOWA ZAKŁADU

ROZBUDOWA ZAKŁADU ZARZĄDZANEGO PRZEZ MASTER - ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O. W TYCHACH:

1.

W zakresie selektywnie zbieranych odpadów zielonych oraz poprawy jakości paliwa alternatywnego
Rozbudowa zakładu

2.

W zakresie dostawy i instalacji nowego rozdrabniacza
ROZBUDOWA ZAKŁADU

3.

W zakresie rozbudowy instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej
c) instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej

4.

W zakresie dostawy i instalacji nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego
ROZBUDOWA ZAKŁADU