SEGREGUJ PO NOWEMU

MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. do lipca 2017r. realizuje kampanię informacyjno-ekologiczną związaną z właściwą segregacją odpadów pn. „SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW – KORZYŚCI I ZMIANY” - akcja dotyczy zmian w systemie segregacji.

Od 1 lipca 2017 r. zmieniły się ogólnopolskie zasady segregacji – niebawem segregacja zostanie ujednolicona we wszystkich gminach, tym samym będzie obejmować pięć frakcji odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne z metalami i odpady biodegradowalne.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej Polska w 2020 r. musi uzyskać 50. procentowy poziom recyklingu i odzysku: papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła. Obecnie ten poziom – jak informuje Ministerstwo Środowiska – wynosi ok. 30 %. Konsekwencją tego rozporządzenia są nowe zasady segregacji odpadów, które obowiązują na terenie całego kraju od 1 lipca 2017 r. Teraz Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) polega na segregacji odpadów w podziale na cztery frakcje.

JAK ZMIANY WPŁYNĄ NA SEGREGACJĘ W NASZYCH GMINACH?
SEGREGUJ PO NOWEMU

Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska, obowiązujące od 1 lipca 2017r., zakłada, że gminy wprowadzą obowiązek segregowania odpadów z podziałem na materiały przeznaczone do recyklingu wliczając w to: papier, szkło, tworzywa sztuczne wraz metalami oraz odpady biodegradowalne. Wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach będzie odbywało się stopniowo, w terminach uzależnionych od czasu zakończenia dotychczasowych umów na zagospodarowanie odpadów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. Na wymianę pojemników gminy będą miały pięć lat, tzn. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.

SEGREGUJ PO NOWEMU - ZMIANY W SYSTEMIE SEGREGACJI:

SEGREGUJ PO NOWEMU

W zabudowie wielorodzinnej segregacja polega na oddzieleniu surowców zgodnie z poniższym:
PAPIER wrzucamy do NIEBIESKIEGO POJEMNIKA/WORKA,
SZKŁO (niezależnie od jego koloru) wrzucamy do ZIELONEGO POJEMNIKA/WORKA,
TWORZYWA SZTUCZNE I METALE wrzucamy do ŻÓŁTEGO POJEMNIKA/WORKA,
ODPADY KUCHENNE – ulegające biodegradacji wrzucamy do BRĄZOWEGO POJEMNIKA/WORKA,
TRAWA (dotyczy Tychów) – BRĄZOWY WOREK,
POPIÓŁ – CZARNY POJEMNIK/WOREK,
ODPADY ZMIESZANE – SZARY POJEMNIK.

Każdy pojemnik/worek jest odpowiednio opisany, a w Tychach dodatkowo obowiązuje podział na segregację:
osobno segregowane są ODPADY KUCHENNE oraz osobno TRAWA).
SEGREGUJ PO NOWEMU

SEGREGACJA NA TERENIE GMIN OBSŁUGIWANYCH PRZEZ MASTER-ODPADY I ENERGIA SP. S O.O.:

Radykalnych zmian w selektywnej zbiórce odpadów nie trzeba było wprowadzać w gminach obsługiwanych przez firmę MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. Na terenie tych gmin od kilku lat segregowane odpady surowcowe trafiają do osobnych pojemników: papier – do niebieskich, szkło – do zielonych, tworzywa sztuczne i metale – do żółtych.
Nowością jest również pojemnik na odpady BIO – biodegradowalne (odpowiednio opisany), w którym mieszkańcy będą umieszczać kuchenne resztki. Te, stopniowo w gminach obsługiwanych przez Spółkę MASTER, pojawiły się w miejscach zbierania odpadów od 1 kwietnia 2018 r.
Według nowych zasad segregacji kolorowe pojemniki powinny być odpowiednio opisane: na niebieskich napis – PAPIER, na żółtych – TWORZYWA SZTUCZNE/METALE, na zielonych – SZKŁO, na brązowych – ODPADY KUCHENNE.
Pozostałe, dotychczas obowiązujące zasady odbioru odpadów w gminach obsługiwanych przez firmę MASTER, nie ulegają zmianie. Nadal osobno odbierane są: odpady zmieszane, popiół, odpady zielone – trawa, liście, gałęzie, a w Tychach również odpady kuchenne.
Segregacja POPIOŁU nadal będzie obowiązywała na terenie gmin obsługiwanych przez MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. zgodnie z harmonogramem.
SEGREGACJA POPIOŁU:
https://www.master.tychy.pl/segregacja-popiolu-i248.pl.html

SEGREGUJ PO NOWEMU

ODPADY WIELKOGABARYTOWE: zużyte meble, sprzęt RTV i AGD, odbierane są podczas mobilnej zbiórki, zgodnie z harmonogramem sprzed domów jednorodzinnych oraz w wyznaczonych miejscach na osiedlach. Można je też nieodpłatnie dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - zlokalizowanych w Tychach na ul. Serdecznej i ul. Katowickiej. Tam można też dostarczyć odpady niebezpieczne, jak np. baterie, akumulatory, a także oddać inne odpady. Regulamin PSZOK oraz przyjęcia odpadów od mieszkańców znajduje się na stronie:
https://www.master.tychy.pl/lokalizacja-pszok-i82.pl.html

BATERIE można oddać też w placówkach oświatowych oraz urzędach, które Spółka Master wyposażyła w specjalne pojemniki.
Przeterminowane LEKARSTWA i zbędny sprzęt medyczny oddaje się w aptekach. Wykaz miejsc ustawienia pojemników na przeterminowane lekarstwa w Tychach poniżej:

WYKAZ APTEK - wykaz miejsc ustawienia pojemników na przeterminowane lekarstwa - TYCHY

NAZWA APTEKI

ADRES

Apteka ZDROWIT

al. Bielska 79

Apteka DBAM O ZDROWIE

al. Bielska 107

Apteka CRATAEGUS

al. Bielska 128

Apteka CENTRUM

al. Niepodległości 43

Apteka REMEDIUM

ul. Arkadowa 8

Apteka EDEN

ul. Armii Krajowej 105

Apteka LUX III (była AVICENNA)

ul. Bocheńskiego 9

Apteka BERBERYS

ul. Budowlanych 49A

Apteka mgr Jolanta Dudek

ul. Narcyzów 7

Apteka POD PIRAMIDĄ

ul. Sikorskiego 101

Apteka DBAM O ZDROWIE

ul. Tischnera 1

Apteka DBAM O ZDROWIE

ul. Towarowa 2

Apteka CENTRUM ZDROWIA

ul. Zaręby 19A

Apteka BLISKO CIEBIE

ul. Borowa 134

Apteka BLISKO CIEBIE

ul. Edukacji 37

Apteka BLISKO CIEBIE

ul. Tołstoja 3c

Apteka BLISKO CIEBIE

ul. Żwakowska 20

Apteka EUROAPTEKA

ul. Wyszyńskiego 3

Apteka AGAFARMAX

Al. M. Piłsudskiego 8 lok.1/1 (Hale Targowe)

Apteka POD PEWEXEM

ul. Dąbrowskiego 95

Tym samym każdy budynek zamiast trzech pojemników na różne rodzaje segregowanych odpadów zostaje wyposażony w cztery pojemniki, dzięki czemu więcej odpadów będzie nadawało się do recyklingu.

SEGREGUJ PO NOWEMU

MATERIAŁY EDUKACYJNE
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - KORZYŚCI I ZMIANY + ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW:

SEGREGUJ PO NOWEMU
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW – KORZYŚCI I ZMIANY - ujednolicone zasady segregacji

SEGREGUJ PO NOWEMU SEGREGUJ PO NOWEMU

ULOTKA NOWE ZASADY SEGREGACJI- TYCHY

SEGREGUJ PO NOWEMU
PLAKAT - TYCHY

SEGREGUJ PO NOWEMU
SEGREGUJ PO NOWEMU

KURS-ZMIANY W SYSTEMIE SEGREGACJI

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW - JAK SEGREGOWAĆ?

POJEMNIK/WOREK

NALEŻY WKŁADAĆ WYŁĄCZNIE:

NIE NALEŻY WKŁADAĆ:

NIEBIESKI
PAPIER

- przeznaczony na opakowania z papieru i tektury

• gazety i czasopisma,
• książki i mapy,
• zeszyty i notatki,
• zapisane kartki i listy,
• papierowe torby,
• kartony, tekturowe pudełka.

• papieru mokrego,
• papieru powlekanego,
• papieru lakierowanego,
• tapet, worków po cemencie i zaprawach,
• pieluch i chusteczek,
• papieru zabrudzonego i zatłuszczonego,
• opakowań papierowych z zawartością.

ZIELONY
SZKŁO
- przeznaczony na opakowania ze szkła

• szklane butelki po napojach,
• puste słoiki,
• opakowania bez kapsli, korków, nakrętek.

• szkła nietłukącego,
• naczyń żaroodpornych,
• porcelany i fajansu,
• kieliszków,
• szyb, szkła zbrojonego,
• luster,
• żarówek, świetlówek,
• termometrów,
• lamp,
• opakowań po chemii.

ŻÓŁTY

TWORZYWA SZTUCZNE + METALE

- przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych i metali

• puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
• plastikowe, czyste opakowania po kosmetykach i środkach czystości,
• plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, oliwie),
• plastikowe zakrętki,
• reklamówki i worki foliowe,
• opakowania wielomateriałowe

METALE:
• puszki po napojach, sokach,
• puszki z blachy stalowej po żywności – konserwy,
• złom żelazny i metale kolorowe,
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
• folia aluminiowa

• opakowań po smarach i olejach technicznych,
• sprzętu RTV w plastikowych obudowach,
• akumulatorów.

BRĄZOWY

ODPADY KUCHENNE
- odpady biodegradowalne - bio.
- worek brązowy
przeznaczony na odpady spożywcze/pochodzenia roślinnego

• odpady pochodzenia roślinnego,
• odpady, obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych,
•przeterminowane produkty spożywcze,
stary chleb, przeterminowane wyroby cukiernicze, ciasta, drożdżówki, itp.
• odpady kuchenne (resztki żywności, fusy po kawie i herbacie itp.),
• jajka, skorupki jaj.

• kości, mięsa,
• odchodów zwierzęcych,
• tkanin, materiałów nieorganicznych,
• papieru, papierosów,
• materiałów i substancji zanieczyszczających (np. zawierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne.

BRĄZOWY
TRAWA - worek brązowy przeznaczony na trawę

• skoszoną trawę,
• niewykorzystane, miękkie części uprawianych roślin.

 • kości, mięsa,
 • odchodów zwierzęcych,
 • odpadów pochodzenia roślinnego,
 • obierków po owocach i warzywach, skórek od bananów, resztek owoców cytrusowych,
 • przeterminowanych produktów spożywczych,
 • resztek produktów mleczarskich, jaj, skorupek jaj,
 • odpadów kuchennych (resztek żywności, fusów po kawie i herbacie),
 • starego chleba, przeterminowanych wyrobów cukierniczych, ciast, drożdżówek, itp.
 • tkanin, materiałów nieorganicznych, papieru, papierosów,
 • materiałów i substancji zanieczyszczających (np. zawierających metale ciężkie
  lub toksyczne związki organiczne).

CZARNY

POPIÓŁ/ŻUŻEL
Przeznaczony na popiół i żużel

• popiół i żużel: z kotłowni, z kominka,
• popiół ze spalania węgla i drewna.

 • ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA DO POJEMNIKÓW NALEŻY WRZUCAĆ WYŁĄCZNIE ZIMNY POPIÓŁ!

 • NIE NALEŻY MIESZAĆ POPIOŁU Z INNYMI ODPADAMI

 • NIE WOLNO SPALAĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH W DOMOWYCH PIECACH

SZARY

ODPADY ZMIESZANE
- przeznaczony na odpady komunalne – zmieszane

• zużyte środki higieny osobistej (jak wata, waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),
• wilgotny i zabrudzony papier, olejach spożywczych, lodach),
• niedopałki papierosów,
• tapety,
• worki od odkurzacza,
• zatłuszczoną folię.

• odpadów, które można posegregować!

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
– to odpady komunalne, które powstają w naszych domach, ale ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach
- odbierane są sprzed posesji zgodnie z ustalonym na dany rok harmonogramem,
- ODDAJ DO PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

• elementy wyposażenia mieszkań, np.: meble, sofy, kanapy, fotele, dywany, wykładziny, szafki, stoły, krzesła itp.,
• wózki dziecięce, materace, pościel, rowery, zabawki i inne przedmioty dużych rozmiarów.

• wszelkiego rodzaju części budowlanych, takich jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, rolety, płytki,
• wszelkiego rodzaju części sanitarnych, takich jak: wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki,
• części samochodowych, motorowerów, kosiarek spalinowych, odpadów remontowych, odpadów ogrodowych, worków na śmieci lub kartonów z odpadami domowymi.

PRZETERMINOWANE LEKI

ZUŻYTE BATERIE

 • ODDAJ DO PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  – należy gromadzić w pojemnikach zlokalizowanych w urzędach, placówkach oświatowych i w wybranych sklepach.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

– zużyte lub nieużywane urządzenia elektryczne i elektroniczne,
które działają na prąd lub na baterie
- ODDAJ do sklepu, hurtowni lub przywieź do PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Do elektrośmieci zaliczamy:
• wszelki sprzęt AGD (pralki, lodówki, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka),
• gadżety elektroniczne,
• telefony komórkowe,
• telewizory,
• komputery,
• odbiorniki radiowe, odtwarzacze video,
• płyty CD i DVD,
• urządzenia klimatyzacyjne,
• wiertarki,
• zegarki,
• świetlówki,
• termometry elektroniczne,
• żarówki energooszczędne,
• instrumenty muzyczne.

ZUŻYTE OPONY

Zakazane jest palenie opon w ogniskach, paleniskach domowych oraz w instalacjach do tego nieprzystosowanych! Paląc opony powodujesz uwalnianie się do atmosfery wielu szkodliwych substancji, często rakotwórczych!!!
Przy zakupie nowych opon, stare możesz zostawić u wulkanizatora albo w warsztacie samochodowym, gdy wymieniasz zużyte na nowe.
ODDAJ DO PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Szczegółowe lokalizacje zamieszczone zostały na: www.master.tychy.pl