Aktualności

Zrównoważona gospodarka odpadami komunalnymi - Podsumowanie konferencji - art. TT nr 25/761

21.06.2022

W dniu 21.06.2022 r. na łamach Tygodnika "Twoje Tychy" nr 25/761 - str. 11 została zamieszczona obszerna relacja z zorganizowanej w dn. 15.06.2022 r. przez Spółkę Master konferencji pn. „ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – dążenie do osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu”, w której uczestniczyli przedstawiciele Gmin - Udziałowców Spółki.

Podsumowanie konferencji - art. TT nr 25/761