Aktualności

Jak poprawnie segregować odpady - art. TT nr 48/732

30.11.2021

W dniu 30.11.2021 r. na łamach Tygodnika "Twoje Tychy" nr 48/732 - str. 9 ukazał się artykuł pn. "Jak prawidłowo segregować odpady" dotyczący zakazu mieszania odpadów mogących powodować zagrożenie pożarowe razem z innymi odpadami.

Zapraszamy do artykułu:

https://www.tychy.pl/wp-content/uploads/2021/11/tt732egazeta.pdf

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. apeluje do wszystkich mieszkańców miasta o szczególne zwracanie uwagi na odpowiednią segregację odpadów, które ze względu na skład i właściwości mogą powodować zagrożenie pożarowe. Apel podyktowany jest narastającą ilością sytuacji wystąpienia potencjalnego zagrożenia pożarowego w trakcie mechanicznego sortowania odpadów na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych MASTER. Już na pierwszym etapie procesu mechanicznego sortowania odpadów, w ostatnim czasie doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji, których powodem były m.in. nieprawidłowo sortowane odpady, które mogą spowodować samozapłon, wybuch lub emisję odorów.
Spółka Master – Odpady i Energia zwraca się z prośbą o poprawną segregację odpadów poprzez niemieszanie odpadów łatwopalnych z innymi odpadami komunalnymi oraz niewrzucanie odpadów powodujących zagrożenie pożarowe do pojemników/worków na segregację.

ZAGORŻENIE POŻAROWE-ODPADY