Aktualności

KONFERENCJA PN. „ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – dążenie do osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu” - 07.09.2021 r.

07.09.2021

W dniu 07.09.2021 r. Spółka MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach zorganizowała kolejną konferencję pn. „ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – dążenie do osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu”, która odbyła się z zachowaniem wszelkich możliwych obostrzeń sanitarnych. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele Wydziałów Gospodarki Odpadami Urzędów Gmin – udziałowców Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.: Tychy, Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin, Kobiór i Wyry.

Podczas spotkania poruszony został temat dot. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Konferencja miała charakter prezentacji dobrych praktyk i wskazania problemów w zakresie funkcjonowania PSZOK-ów. Ponadto omówione zostały niektóre aspekty prawno – organizacyjne związane z prawidłowym ich funkcjonowaniem, jak również wymagania związane z magazynowaniem odpadów.

Realizacja niniejszej konferencji jest wynikiem planowanych zmian w ustawie o odpadach, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmian w sposobie rozliczania gmin z gospodarowania odpadami komunalnymi. Współpraca w tym zakresie jest konieczna i szczególnie wskazana, aby osiągnąć żądane efekty ekologiczne. Organizacja konferencji, które Spółka Master planuje organizować cyklicznie pozwoli przygotować wszystkich do wdrożenia optymalnych rozwiązań.