Aktualności

Nowe kaski ochronne dla pracowników Mastera

03.10.2018

W październiku br. pracownicy MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. wyposażeni zostali w nowe kaski ochronne. Oficjalna akcja ich wymiana nastąpiła w dniu 03.10.2018r. w godzinach: od 5.30 do 6.00 oraz od 13.30 do 14.00, pomiędzy zmianami pracy. Przy współudziale osób wyznaczonych przez poszczególne działy – koordynatorów, akcja wymiany kasków została starannie przygotowana: kask stary został zdany przez pracownika i otrzymał on nowy – zgodnie ze stanowiskiem.

Wymiana kasków była konieczna, ponieważ używanym dotychczas upływał termin ważności, w związku z tym podjęto decyzję o ich wymianie. Nowe kaski ochronne są różnokolorowe, dzięki temu łatwiej można zorientować się na jakim stanowisku zatrudnieni są noszący je pracownicy. W tym celu zaktualizowane zostało również obowiązujące w Spółce Zarządzenie nr 10/2018 z 01.08.2018r., w którym dodatkowo ustalono kolorystykę kasków dla pracowników zatrudnionych w poszczególnych działach.

Zgodnie z zarządzeniem na poszczególnych stanowiskach pracy obowiązują następujące kolory kasków ochronnych:
• białe: Zarząd, kadra kierownicza, goście,
• żółte: pracownicy transportu, logistyki,
• niebieskie: pracownicy utrzymania ruchu, mechanicy,
• zielone: pracownicy sortowni, elektrycy, automatycy,
• czarne: pracownicy składowiska,
• pomarańczowe: pracownicy firm zewnętrznych,
• czerwone: pracownicy nowo zatrudnieni.
Ponadto, niektórych pracowników wyposażono w tzw. kaski lekkie, uwzględniając względy bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku.

Przy wyborze ofert dostawców kasków, uwzględnione zostały opinie pracowników Spółki Master przedstawione podczas konsultacji, po których wybrany został właściwy model. Na niektórych stanowiskach kaski zostały dodatkowo wyposażone w elementy ochronne, takie jak np. zintegrowana ochrona oczu, czy pasek podbródkowy.
Nowe kaski, w które wyposażeni zostali pracownicy Mastera, są wykonane z wysokiej jakości materiałów, są znacznie lżejsze od używanych dotychczas, tym samym skuteczniej chronią głowy pracowników. Kolory kasku określają funkcję, jaką pełni dany pracownik w zakładzie pracy. Dzięki kolorystyce kasków, pracownikom również łatwiej jest ocenić, gdzie znajduje się dana osoba. Ponadto, wprowadzone kolory kasków – są symbolem dobrze zorganizowanej pracy.

Kask ochronny to jeden z najważniejszych elementów odzieży ochronnej. Hełm ochronny zabezpiecza kości czaszki oraz całą głowę przed urazami oraz niebezpieczeństwem związanym ze spadającymi przedmiotami, czy też uderzeniem o wystające elementy konstrukcyjne. Właściwie dopasowany spełnia swoją podstawową rolę, którą jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownika w miejscu jego pracy. Dlatego też, zgodnie z nowym zarządzaniem przebywanie na terenie zakładu produkcyjnego Spółki MASTER bez kasku jest ZABRONIONE.

Wymiana kasków, a tym samym ustalenie kolorystyki obowiązującego na danych stanowisku i w dziale kasku ochronnego, podyktowana była w głównej mierze względami bezpieczeństwa pracownika w miejscu pracy, jak również poprawą wizerunku MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o.