Przetargi

Aktualne


13.04.2021
Postępowanie przetargowe na:
„Dostawa samochodu ciężarowego DMC minimum 26 000 kg , przystosowanego do pracy w warunkach dużego zapylenia z zabudową hakową”.

dokumenty do pobrania...

Zrealizowane


15.02.2021
Postępowanie przetargowe na:
Zakup soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg, w ilości 1000 Mg - sukcesywna dostawa soli drogowej.

dokumenty do pobrania...


02.02.2021
Postępowanie przetargowe na:
Dostawa kwasu octowego technicznego 60 % w okresie 90 dni od dnia podpisania umowy dla: MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11. ID 420032

dokumenty do pobrania...


12.02.2021
Postępowanie przetargowe na:
„SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 z okresem realizacji do 90 dni od dnia podpisania umowy z możliwością składania ofert częściowych.”

dokumenty do pobrania...


02.03.2021
Postępowanie przetargowe na:
„Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie firmy MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11.”

dokumenty do pobrania...


27.11.2020
Postępowanie przetargowe na:
SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 do dnia 31.03.2021 r. z możliwością składania ofert częściowych.

dokumenty do pobrania...

Archiwum

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010