Aktualności

Spotkanie ekologiczne - Miejskie Przedszkole w Imielinie 07.02.2019

07.02.2019

W dniu 07.02.2019r. w godzinach od 9:00 - 11:15 w Miejskim Przedszkolu w Imielinie zostały zorganizowane zajęcia ekologiczne pt. "Segreguj z Masterkiem" dla grupy 4-latków z zakresu edukacji ekologicznej i funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie miasta Imielin.
W ramach zajęć przeszkolonych zostało 110 dzieci.

Tematem przewodnim warsztatów informacyjno – ekologicznych była: „SEGREGACJA POPIOŁU” oraz „NIE! Dla spalanych odpadów”, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) segregacja odpadów z naciskiem na konieczność poprawnego składowania popiołów w gospodarstwach domowych. Wskazane zostały plusy poprawnego postępowania z popiołem oraz minusy zaniechania prawidłowych praktyk. Dodatkowo dzieci, miały możliwość przekonania się, co powoduje obecność popiołu w segregowanych odpadach.

b) mówiony został również temat zakazu palenia odpadami w domowych paleniskach - jakie skutki powoduje palenie odpadów dla zdrowia.

c) poruszono również temat zmian w systemie segregacji i systemie odbioru odpadów funkcjonującym na terenie Gminy Imielin.