Aktualności

Wizyta przedstawicieli firm TOMRA i KESCHNER

20.05.2019

W dniu 20.05.2019 r. zarządzany przez Master-Odpady i Energia Sp. z o.o. Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych MASTER zwiedzali przedstawiciel firmy TOMRA Serting z Katowic oraz firmy KESCHNER z Bratysławy w Słowacji. Gość z Bratysławy zainteresowany był przetwarzaniem odpadów biodegradowalnych i technologią wytwarzania z nich biogazu wykorzystywanego następnie do produkcji prądu i ciepła.