Aktualności

Wizyta studentów Politechniki Śląskiej

15.04.2019

Studenci Wydziału Inżynierii i Energetyki Politechniki Śląskiej zwiedzali 15.04.2019 r. Master-Odpady i Energia Sp. z o.o. Z zainteresowaniem wysłuchali informacji o firmie oraz o zasadach selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych.

W programie wizyty było także zwiedzanie zakładu. Studenci mieli więc okazję do obserwacji na żywo procesu segregacji i przetwarzania dostarczanych do Mastera odpadów komunalnych.