Aktualności

Wizyta studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

13.05.2019

W dniu 13.05.2019 r. Master-Odpady i Energia Sp. z o.o. wizytowali studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej). Z zainteresowaniem wysłuchali wykładu oraz obejrzeli film na temat selektywnej zbiórki odpadów oraz prezentację multimedialną o tym, czym zajmuje się Spółka. Studenci zwiedzili także Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych należący do Spółki Master.