Aktualności

Zwiedzanie zakładu - Delegacja ZGOK w Olsztynie

26.07.2021

W dniu 23.07.2021 r. gościliśmy na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach delegację z Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie (Gości STRABAG Sp. z o.o.), zainteresowanych zastosowaną w tyskim zakładzie technologią, szczególnie bio-modułu.