Aktualności

Rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł BIO

15.01.2020

W należącym do MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach rozpoczęła się realizacja nowej inwestycji – rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie.

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi ok. 6,6 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana w kwocie 4,1 mln zł z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Umowa w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 12 lutego 2019 r. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów komunalnych oraz zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez umożliwienie dozowania odpadów biodegradowalnych do procesu fermentacji oraz dostosowanie technologii do unijnych przepisów prawa.

Budowa hali, w której zainstalowana zostanie linia technologiczna modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych, już trwa. Roboty wykonuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Budowlane MAAL Sp. z o.o. z Żor. Zakończenie prac zaplanowane jest w maju 2020 r. Koszt tej części inwestycji wynosi 1,6 mln zł.

Drugim wykonawcą inwestycji jest wyłonione w przetargu Konsorcjum firm: Arcon Polska Sp. z o.o. – lider oraz SJ Construction Sp. z o.o. Zadaniem tych firm jest dostawa i montaż, wraz z usługami dodatkowymi linii technologicznej modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych. Ta część inwestycji, zrealizowana powinna zostać również do końca maja 2020 r. a jej koszt to ok. 4,6 mln zł.

Master-Odpady i Energia Sp. z o.o. ubiegając się o dofinansowanie planowanej inwestycji przedstawiła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego projekt pn. „Rozbudowa instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach”. Wniosek został wybrany do dofinansowania w ramach środków na wsparcie inwestycji w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystywania zasobów dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

Projekt inwestycji obejmuje budowę hali, w której zainstalowane zostaną urządzenia służące do przygotowania do dalszej obróbki zbieranych selektywnie odpadów kuchennych. Umożliwi to wykorzystanie ich w procesie fermentacji beztlenowej w istniejącej instalacji przetwarzania frakcji biodegradowalnej wydzielonej z odpadów zmieszanych. Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia przez firmę Master produkcji energii odnawialnej wytwarzanej z biogazu.

Szacuje się, że na terenie ośmiu gmin (Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski, Bojszowy, Kobiór i Wyry), z których odpady trafiają do tyskiego zakładu odzysku odpadów, będzie można rocznie zebrać ok. 10 tys. ton odpadów kuchennych.


Konieczność selektywnego zbierania odpadów kuchennych wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Obecnie gminy są zobowiązane do rozszerzania zakresu selektywnego zbierania, a tym samym stworzenia możliwości przetwarzania odpadów o bioodpady, do których zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Środowiska zalicza się też m.in. odpady spożywcze, kuchenne z gospodarstw domowych, jak również przeterminowaną żywność.

SZCZEGÓŁY INFORMACJI

https://www.master.tychy.pl/c-w-zakresie-rozbudowy-instalacji-fermentacji-o-modul-przygotowania-odpadow-biodegradowalnych-zbieranych-selektywnie-w-ramach-istniejacej-fermentacji-beztlenowej-i395.pl.html

INFORMACJE W MEDIACH:

ROZBUDOWA INSTALACJI FERMENTACJI-MODUŁ BIO - ARTYKUŁY PRASOWE/INFORMACJA MEDIALNA:

DATA ARTYKUŁU:

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ARTYKUŁU:

12.02.2019r.

Podpisanie umowy w sprawie rozbudowy instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych na terenie MZKZOK w Tychach - informacja na stronie spółki oraz FB:

https://www.master.tychy.pl/podpisanie-umowy-w-sprawie-rozbudowy-instalacji-fermentacji-o-modul-przygotowania-odpadow-biodegradowalnych-na-terenie-mzkzok-w-tychach-n607.pl.html

12.02.2019r.

"Kolejna inwestycja w bardziej efektywne przetwarzanie bioodpadów" - Radio Katowice
https://www.master.tychy.pl/kolejna-inwestycja-w-bardziej-efektywne-przetwarzanie-bioodpadow-radio-katowice-n606.pl.html

18.02.2019r.

“W Tychach usprawniają gospodarkę odpadami” – Dziennik Zachodni
https://www.master.tychy.pl/w-tychach-usprawniaja-gospodarke-odpadami-dziennik-zachodni-n610.pl.html

19.02.2019r.

"MASTER dofinansowany" - Tygodnik Twoje Tychy
https://www.master.tychy.pl/master-dofinansowany-tygodnik-twoje-tychy-n611.pl.html

20.02.2019r.

"MASTER z marszałkiem" - ECHO nr 8
https://www.master.tychy.pl/master-z-marszalkiem-echo-nr-8-n613.pl.html

22.02.2019r.

"Będzie rozbudowa Mastera. Umowa podpisana" - Dziennik Zachodni nr 45
https://www.master.tychy.pl/bedzie-rozbudowa-mastera-umowa-podpisana-dziennik-zachodni-nr-45-z-dnia-22022019-n615.pl.html

06.04.2019r.

"Mniej bioodpadów na składowiskach" - artykuł Gazeta Wyborcza
https://www.master.tychy.pl/mniej-bioodpadow-na-skladowiskach-artykul-gazeta-wyborcza-katowice-n631.pl.html

16.01.2020r.

"Master – rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej" - portal tychy.pl
https://www.tychy.pl/2020/01/16/rozbudowa-instalacji-fermentacji-beztlenowej/

21.01.2020r.

"Więcej energii z odpadów biodegradowalnych" - Twoje Tychy nr 3/635 str.6 https://www.tychy.pl/wp-content/uploads/2020/01/tt635male.pdf

25.01.2020r.

"Rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł BIO" - Gazeta Wyborcza https://master.tychy.pl/biblioteka/rozbudowa-instalacji-fermentacji-beztlenowej-o-modul-bio/

06.02.2020r.

"Rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł BIO" - Magazyn Strefa Biznesu nr 06-luty 2020
https://master.tychy.pl/biblioteka/wp-content/uploads/2020/02/Strefa-Biznesu-nr-01-luty-2020.pdf

11.02.2020r.

"Przygody BIO-HERO - zaproszenie do konkursu nt. segregacji odpadów" - Tygodnik Twoje Tychy nr 6/638
https://www.tychy.pl/wp-content/uploads/2020/02/tt638male.pdf

13.02.2020r.

"Przygody BIO-HERO - zaproszenie do konkursu nt. segregacji odpadów" - Górnośląski Tygodnik Regionalny „ECHO” Nr 6 (3328)
https://master.tychy.pl/biblioteka/kampania-informacyjno-edukacyjna-ekoja-ekoty-eko-my/

21.02.2020r.

"Przygody BIO-HERO - zaproszenie do konkursu nt. segregacji odpadów" - DZIENNIK ZACHODNI NR 43(22.676)
https://master.tychy.pl/biblioteka/kampania-informacyjno-edukacujna-ekoja-ekoty-ekomy/

24.03.2020r.

Art. dot. sposobu segregacji odpadów bio-kuchennych; drogi jaką pokonują odpady bio – kuchenne w procesie segregacji, informacja nt. realizowanej inwestycji - Tygodnik „Twoje Tychy” nr 12/644
https://master.tychy.pl/odpady-bio-kuchenne-i-zielone-twoje-tychy-nr-12-z-dnia-24032020-n758.pl.html

26.05.2020r.

"Trwa montaż urządzeń linii technologicznej - rozbudowa instalacji" - Tygodnik „Twoje Tychy” nr. 21/653
https://master.tychy.pl/rozbudowa-instalacji-fermentacji-beztlenowej-o-modul-bio-twoje-tychy-nr-21-z-dnia-26052020-n779.pl.html

05.06.2020r.

"Wyniki konkursu „ekoJA-ekoTY-eko-MY” - DZIENNIK ZACHODNI
https://master.tychy.pl/wyniki-konkursu-eko-ja-eko-ty-eko-my-komiks-dz-n810.pl.html

09.06.2020r.

"Wyniki konkursu „ekoJA-ekoTY-eko-MY” - Tygodnik „Twoje Tychy” nr. 23/665
https://master.tychy.pl/wyniki-konkursu-eko-ja-eko-ty-eko-my-komiks-tt-n811.pl.html

11.07.2020r.

"Próbny rozruch linii technologicznej - rzobudowa zakładu" - Gazeta Wyborcza nr 161.9440,2
https://master.tychy.pl/rozbudowa-instalacji-fermentacji-beztlenowej-o-modul-bio-probny-rozruch-linii-technologicznej-gw-lipiec-2020-n807.pl.html

14.07.2020r.

"Próbny rozruch linii technologicznej - rzobudowa zakładu" - Tygodnik Twoje Tychy nr 28/660 na str. 8
https://www.master.tychy.pl/rozbudowa-instalacji-fermentacji-beztlenowej-o-modul-bio-probny-rozruch-linii-technologicznej-tt-n808.pl.html